Vennligst svar spørsmålene nedenfor med enten "j" eller "n".

Er du gift? (j/n):
Har du barn? (j/n):