Summen av tallene 1 til 10 blir totalt: 55.
Gjennomsnittet av tallene 1 til 10 er: 5.5.