Skriv inn noen tall, separert med komma. (ingen andre tegn!):