Navn: Vetle.
Adresse:Vetlegata 666.
Postnummer: 66.
Poststed: HELVETTE.

Navn: Nytt navn.
Adresse:Annet sted.
Postnummer: 7777.
Poststed: Oppimellom.

Navn: Navn Navnesen.
Adresse:Navnegata 67.
Postnummer: 1221.
Poststed: Nytt sted.